Handel med råtræ

Afsætning at råtræ er en tillidssag

Den bedst mulige pris i aftaleøjeblikket er altafgørende for det netto der bliver til skovejeren.

Her vil vi, med den indsigt og erfaring i handel med træ, og naturligvis på bedste vis sikre, at skovejeren får det optimale udbytte af sin skov.

Det her kunne være et typisk forløb:

Er der tale om hugst af hugstmodent nåletræ – ca. 50 år gammel, og skoven er plejet med udtynding igennem årene, vil der stå 300- 400 m3/ha og det gennemsnitlige netto kr. m3/træ til skovejeren vil være ca. 225.- kr/m3 med forbehold for råd i træet.

Med de ca. 90.000, – kr plus moms i hånden, kan skovejeren entrere med Treesale ApS , om at forestå den nødvendige rydning af kvas efter afdrift, og genplantning af skoven.

foresterboc@treesale.dk