Salg af planter

Vi udfører genplantning og nyplantning af skov, læhegn og remiser.

Plantelisten giver et overblik af hvad vi hovedsagelig sælger til skovejere og jægere. Listen bliver opdateres når der kommer nye priser eller og eller nye arter.

I princippet kan vi skaffe alt, – men der skal en mængde til for at det bliver billigt nok at fragte planterne til Bornholm.

Eksempel på en typisk beplantning:

Et læhegn af blandet løvtræ og buske, 1000 meter, 3 rækker 1 m mellem planterne, i alt ca. 3000 planter inkl. maskinplantning: samlet udgift 20.000,00 kr. + moms.

Vi udfører manuelle planteopgaver som faktureres enten efter forbrugte timer , eller som fast et tilbud.

foresterboc@treesale.dk