Entreprenør

Entreprenør, maskinskovning og transport

Vi tilbyder skovejerne at udføre skovning og udkørsel af træ til eksport og til lokale savværker. Langt de fleste aftaler om entreprenørarbejde, herunder hvad skovejerens endelige kr. netto/m3 fældet træ bliver, skrives ned i en bindende aftale, således at der ikke er tvivl om hvad skovejeren kan forvente.

Og det er ikke alene det økonomiske der aftales – hvornår får skovejeren sine penge – men også hvor træet skal opstilles ved bilfast vej og hvornår træet bliver afhentet, – om skovejeren selv vil beholde en del af energitræet til eget brug etc. Vi forsøger at lave et så grundigt forarbejde som det er muligt, – og herigennem opbygge og fastholde den gensidige tillid der altid bør være mellem Treesale og skovejeren.

foresterboc@treesale.dk